تبلیغات
جنگ نرم چادر میخواهد نه اسلحه.... - مطالب فروردین 1396


پیامبراکرم(ص)

معتكف همه گناهان را در بند مےکشد، و از بین مےبرد؛ مانند كسى كه همه خوبیها را انجام داده است، به او پاداش داده مےشود.

كنزالعمّال، حدیث ۲۴۰۱۲تاریخ : دوشنبه 21 فروردین 1396 | ساعت 19 و 10 دقیقه و 57 ثانیه | نویسنده : زهرا شیری | نظرات

  • paper | بلاگ اسکای | ایران موزه