می دونم که به موضوع وبم ربطی نداره و لی خیلی قشنگه حتما بخونینش


«شعری با تمام حروف البفا برای خدا».

(ا) الا یا ایها الاول به نامت ابتدا کردم
_____________________________
(ب) برای عاشقی کردن به نامت اقتدا کردم
______________________________
(پ) پشیمانم پریشانم که بر خالق جفا کردم
______________________________
(ت) توکل بر شما کردم بسویت التجا کردم
______________________________
(ث) ثنا کردم دعا کردم صفا کردم
______________________________
(ج) جوانی را خطا کردم زمهرت امتناع کردم
______________________________
(چ) چرایش را نمیدانم ببخشا که خطا کردم
______________________________
(ح) حصارم شد گناهانی که آنجا در خفا کردم
______________________________

لطفا برای دیدن ادامه پست به ادامه مطلب مراجعه کنید .